Hurma

Arapça’da hurma ağacına “nakhl”, meyvesine “tamr” denir. Kuran’da 20 kere adı geçer ve diğer meyvelerden daha fazla bahsedilir. Hurmanın 40’tan fazla çeşidi bulunmaktadır. 

Hurma, Orta Doğu’da gıda ve beslenme için önemli bir kaynak tır. Küçük bir tohum, 25 metre boyunda bir ağaca dönüşür ve yılda 150 kg hurma meyvesi verir. Hurma ağaçları bir vahanın etrafında büyür. Hurmalar kuşlardan korunmak için kahveren- gi, kağıtsı bir kabukla kaplanmış olarak olgunlaşır.  

Mezmurlar 1:3’te şöyle yazılmıştır: ”Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, meyvesini mevsiminde verir, yaprağı hiç solmaz. Yaptığı her işi başarır.” Mezmurlar 92:7-8’de şöyle yazılmıştır: ”7 Kötüler mantar gibi bitse, suçlular pıtrak gibi aç- sa bile, bu onların sonsuza dek yok oluşu demektir. 8Ama sen sonsuza dek yücesin, ya RAB.” 

Tirmizi’nin bir hadisine göre, Resulullah şöyle buyurdu: ‘‘Ajwa hurması cennettendir.”Ebu Davud’un bir hadisinde Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bir hurman varsa orucunu onunla aç, e- ğer bir hurman yoksa orucunu arındırıcı olduğu için su ile aç.”  

Kuran’ın Meryem Suresi’nde Allah, İsa’ya hamileliğinin son dö- nemlerinde acı çeken annesi Meryem’e taze hurma sağlamış- tır. “Hurma dalını da kendine doğru silkele, üzerine henüz yeni olgunlaşmış taze hurma dökülüversin.” (Sure19:25) 

Doktorlar hamile kadınlara doğum yaptıkları gün hurma benze ri meyve şekeri içeren besinler verilmesini önermektedir. Hur- ma, doğum sırasında rahim kasılmalarını gevşeten bir hormon olan oksitosin içermektedir. 

Hurma sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, kü- kürt, fosfor, folik asit, klorürün yanı sıra A, betakaroten, B1,B2, B2, B3 ve B6 vitaminlerini de içermektedir. 

Hurma ağacının oluşması için erkek ve dişi hurma polenleri ge reklidir. Tek başlarına meyve veremezler.  

Erkek ve dişi hurma polenleri bir rüzgâr aracılığıyla yayılarak çiftleşir. Bu rüzgârsa genellikle Kutsal Ruh’u simgeler. 

Hurmaların büyümesi için suya ihtiyacı vardır ve su hurma için hayat sağlar – su olmazsa hurma ölür – su hayat üretir. 

Yeremya 2:13’te Tanrı, halkıyla konuşmuş ve onlara sağladı ğı diri su pınarını hatırlatmıştır. Bu, içimizde yaşamak isteyen Kutsal Ruh’a bir göndermedir.  

Tanrı’nın kavmi, Kutsal Ruh’un gücü olmadan kendi işleriyle O’ nu hoşnut etmeye çalışıyordu. Tanrı, onların doğru bir yaşam sürme gücü için Kendisine güvenmesini istiyordu.  

Yuhanna 4:10-14’te şöyle yazılmıştır: ” 10 İsa kadına şu yanıtı verdi: “Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve sana, ‘Bana su ver, i- çeyim’ diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O’ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.” 11 Kadın, “Efendim” dedi, “Su çekecek bir şeyin yok, kuyu da derin, yaşam suyunu nereden bulacaksın? 12 Sen, bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup’tan daha mı bü- yüksün?” 13 İsa şöyle yanıt verdi: “Bu sudan her içen yine su- sayacak. 14 Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fış- kıran bir pınar olacak.”Bu ayetlerde İsa, Kutsal Ruh’tan yaşam suyu olarak söz etmiştir.  

İsa ile yakın bir ilişki içinde yaşamak, Kutsal Ruh’un yaşayan suyunu inananlar için erişilebilir kılar ve bu, yaşamlarımızda sonsuz meyve verir.