Develer

Develer çöl gemisi olarak bilinir. Develerimiz olmasaydı kut- sal kente yaptığımız hac yolculuğumuzda başarılı olamazdık.  Develer çölde çok az suya ihtiyaç duyan ve yolcularına çölde bir ay yetecek kadar süt sağlayabilen hayvanlardır.  

Çöl gemilerimiz bizi hurmaların yetiştiği, tatlı suların fışkırdığı çöldeki vahalara götüreceklerdir. Develer, büyüklüklerine ve cinslerine bağlı olarak 150 kg ile 450 kg arasında ağırlık taşıya bilirler. Bir deve, üç yolcu, 100 kg hurma ve vücudunda tuttuğu 100 kg suyu tek başlarına taşıyabilmektedir. Bu yük ve bir de- venin sütü çölde bir ay boyunca yaşamın devamını sağlar. Bir deve ayda 250-400 km ve bir günde 45-55 km yol kat edebilir. Üç hörgüçlü bir deve ve onun her gün kat edebileceği mesafe bize Meryem Oğlu İsa’nın, Kuran’da Sure 3:45-55’te bulduğu- muz şu 12 özelliğini hatırlatır: 

1- İsa, Tanrı Sözü’dür. 

2- Tüm insanlığın Kurtarıcısıdır. 

3- Mesih veya meshedilmiş olandır.  

4- Tanrı’nın Yasa’sının, bilgelik kitaplarının ve İncil’in öğretme-nidir. 

5- İsrail oğulları için bir elçidir. 

6- Tanrı’dan bir işarettir.   

7- Hayat verendir.  

8- Körlere ve cüzamlılara şifa verendir.  

9- Ölüleri diriltendir.  

10- Tanrı’ya adanmış elçiler yetiştirmiştir.  

11- Allah’a yükseltilmiştir.  

12- Bize Cennetin yolunu gösterendir. 

Kuran-ı Kerim’in 3. Suresi 45-55. ayetlerine göre:  

1- Meryem seçilmiştir.  

2- Melekler hamileliğini duyurmuştur.  

3- İsa mucizeler gerçekleştirmiştir.  

4- İsa sonsuz yaşam verir. 

5- İsa bol yaşam vermeye gelmiştir.  

Sure 3:51’e göre Tanrı’nın Sözü bize doğru yolda rehberlik et- mesi için verilmiştir. Çölde bir vahadan diğerine gidebilmemiz için doğru yolu bilmemiz gerekir. Tanrı’nın Sözünün rehberliği olmadan çölde kaybolabilir ve kutsal kente asla ulaşamayabi- liriz.  

Yuhanna 14:6’da şöyle yazılmıştır: ”İsa,“Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” dedi. “Benim aracılığım olmadan Baba’ya kimse gele- mez.” İsa yoldur. O’nun ve Sözünün ardından çölü güvenle ge çiyoruz, çünkü O Kelam’dır. (Sure 3:45)

O’nun Sözü, ruhlarımız için yiyecek ve içecektir. İsa’nın sağla- dığı suyu içmek bir daha asla susamamamızı sağlayacaktır. (Yuhanna 4:13) İsa, yiyeceğinin Baba’nın (Tanrı) iradesini yeri ne getirmek olduğunu söylemiştir. (Yuhanna 4:34) 

Bazı insanlar Kutsal Kitap’ın tahrif edildiğini söylemektedir. Peki Kuran bu konuda ne diyor? Sure 6:115’te Rab’bin Sözü’ nün kusursuz olduğu ve O’nun sözlerini değiştirebilecek hiçbir şeyin olmadığı yazılıdır. Muhammed Ed Dib isimli bir Müslü- man, 1947 yılında Tevrat ve Zebur’un tahrif edilmediğine dair çok önemli bir kanıt bulmuştur. (www.bedouinshepherd.com adresini ziyaret ediniz)  

Sure 10:94’te şöyle yazılmıştır:”(Ey Resulüm!) Eğer Sana indir diğimizden (ve geçmiş peygamberlerin hayat hikâyelerinden) kuşkudaysan(ve şayet bunların Rahmani mi şeytani mi olduğu konusunda şüphe duyuyorsan), Senden önce kitabı (Tevrat’ı) okuyanlara (Yahudi ve Hristiyanların âlim ve insaflı takımına) sor. Andolsun, Rabbinden Sana gerçek gelmiştir, şu hâlde kuş kuya kapılanlardan olma (zira Allah’ın va’adi Hakk’tır).” 

Kuran, İncil’e uzanan bir köprüdür.Sure 3:50’de şöyle yazılmış tır: ”(Hz. İsa dedi ki:) “Benden önceki Tevrat’ı doğrulamak ve (israf ve isyankârlığınızdan dolayı) size haram kılınan bazı şey leri tekrar helâl kılmak üzere, size Rabbinizden bir ayetle (mu- cizelerle) geldim. Artık Allah’tan korkup bana itaat edin.” 

İsa’nın adını hatırlamak için aşağıdaki ayetleri inceleyebilirsi- niz:  

1. İsa salihtir. Sure 3:46. 

2. İsa’nın adı Kurtarıcı anlamına gelir. Sure 3:45. 

3. İsa, kutsal kente erişmemizi sağlar. Sure 3:55.